نمایش دادن همه 14 نتیجه

اسباب بازی های فکری، ابزاری برای توسعه اعماق نهفته فکر و کنجکاوی کودکان هستند.

این اسباب بازی ها می توانند کودکان را ساعت ها درگیر خود کنند. و در نهایت خروجی بازی با این مدل اسباب بازی ها می تواند رشد استعداد ریاضیات و حل مسئله کودکان را به همراه داشته باشد.

توجه به گروه بندی سنین اسباب بازی های فکری بسیار مهم تر از تهیه و خرید آن ها برای کودکان می باشد.

در صورتی که شما اسباب بازی هایی که بیشتر از سن کودک شما تهیه شده را تهیه کنید حل مسئله و تمام کردن بازی برای کودک شما سخت و حوصله سر بر می شود.

کیدوکالا در این دسته بندی و دسته بندی های سنین کودکان به تفکیک بهترین اسباب بازی های فکری که مناسب کودک شما هستند را معرفی کرده است.